Member

Professor

Office administrator

Hoshiko Emi

Researcher in KAST >>> Kanagawa Academy of Science and Technology (KAST)

Michiyo Honda
Minori Mizumoto

D3

Zhuang Zhi

M2

Maiko Miura Erina Anjo
Naoki Osada
Takuya Ganmoto
Yukari Kinoshita
Yuki Chibu
Yusuke Nakashima
Mariko Nakamura
Tatsuya Hattori
Kei Fujioka
Hiroki Manabe

M1

Hiroaki Kakinuma
Naoki Kato
Kentaro Kayashima
Hideki Shimizu
Kohei Nagata
Naoki Mochida
Yuta Meguro
Kohei Yamamoto
Yuta Miyazawa
Ryo Umeda
Cheolwoo Oh

B4

Guiying Yang
Daiki Arai
Yuta Uchimura
Taira Sato
Yusuke Shimizu
Syotaro Yabu
Tomohiro Yokota
Akira Yoshikawa